projekt na ochranu životního prostředí

 

 

PROČ?

Skiareál Ještěd reflektuje na klimatický alarmismus projektem na ochranu životního prostředí pod názvem JEŠTĚDÉLE, jehož cílem je výzva k ekologickému chování zejména firem a také pozitivním příkladem představit cestu, jak zachovat přírodu JEŠTĚDÉLE pro další generace. 

CO?

Novinkou na poli lyžařských areálů je vlastní projekt na ochranu životního prostředí, který reaguje na celosvětovou situaci. Skiareál Ještěd se zapojil do aktivistické vlny za změnu chování k naší zemi. V rámci vlastních opatření, tak chce jít cestou udržitelného rozvoje a maximální možné ochrany přírody. Projekt JEŠTĚDÉLE s logem nekonečna má jediný cíl, a to zachovat pro lidstvo zdravé a bezpečné prostředí k žití. „Jsme ve fázi, kdy každý by měl začít u sebe s ohledem na svoje možnosti. To, že doma třídíme odpad, je už téměř samozřejmost, ale společenská odpovědnost padá hlavně na velké firmy a instituce, které by měly být hybateli změn a jít příkladem ekologického chování. Proto jsme iniciovali projekt JEŠTĚDÉLE jako výzvu všem firmám, aby se připojily a svým ohleduplným chováním k přírodě pomohly zastavit proces negativních klimatických změn,“ upřesňuje záměr Renata Balašová ze Skiareálu Ještěd.

JAK?

Oslovujeme s projektem JEŠTĚDÉLE firmy a instituce. Chceme být prvním ekologickým lyžařským střediskem v České republice a jít dobrým příkladem, svým ekologickým chováním v rámci podnikání nabízet řešení. TMR JEŠTĚD se chová zodpovědně k přírodě a svému okolí, a proto zavedla a realizuje mnoho opatření, podle kterých se firma a její zaměstnanci chovají.

 • sdílení know-how v rámci skupiny TMR, využití fungujících a osvědčených systémů a správy střediska
 • pořádání akcí na ochranu životního prostředí, například Zelený Ještěd
 • pravidelný úklid areálu týdně, třídění odpadu
 • sdílení automobilů – o vozy se dělí celá firma a všechny cesty jsou plánované a monitorované vč. spotřeby
 • využívání hromadné dopravy zaměstnanci – tramvaje, autobusy a vlaky na dálkové cesty například na porady do Tater
 • sdílení lyží – kvalitní půjčovna s českým vybavením Sporten, eliminujeme převážení zboží na velké vzdálenosti
 • monitoring všech energií a jejich úspora
 • úsporný režim na LD Skalka během letního provozu, jezdí se v půlhodinových intervalech
 • nesekáme trávu v době sucha, přistupujeme k loukám šetrně
 • netiskneme a neposíláme faktury, pouze elektronická verze
 • naučné stezky – podpora regionálních výrobců, kteří se chovají ekologicky
 • přechod z tištěných reklamních sdělení na online a radio
 • plánujeme skidepot – možnost uložení lyžařského vybavení ve skříňkách, podpora využívání tramvaje jako dopravního prostředku, lyžař přijede jen v lyžařském oblečení, ostatní vybavení nemusí vézt autem
 • právě připravujeme info ekocedule „Jak se chováme v lese“, a počítáme s odstranění nefunkčních a nelegálních cedulí a značení v areálu
 • nabízíme městu Liberec zalesnění nových prostor jako ekvivalent ke 20 ha sjezdovek ve Skiareálu Ještěd

KDO?

Iniciátorem výzvy a hybatelem projektu JEŠTĚDÉLE je společnost TMR Ještěd a.s., která provozuje Skiareál Ještěd na základě pachtovní smlouvy s městem Liberec na 10 let s právem opce na další období. Posláním a záměrem společnosti je modernizace celého areálu v souladu s udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí. Do projektu se již zapojili další podporovatelé, a to z přímo z regionu, společnosti Mlýn Perner, pivovar Svijany, Radio Contact FM 101,4 a Liberecká drbna. Těmto prvním partnerům velmi děkujeme.

KDY?

20.9. 2019 ZELENÝ JEŠTĚD

K tomu, abychom mohli nabídnout krásný zážitek v přírodě, je třeba lesy udržovat v pořádku. Proto vyzýváme všechny, kterým není stav Ještědu lhostejný, aby přišli na pomoc v rámci akce ZELENÝ JEŠTĚD. Uklízet areál od odpadků se bude v pátek 20. září. Cílem akce je zapojit občany města do čištění ještědských sjezdovek před zimní sezónou. V areálu se během léta objevují odpadky, které do přírody opravdu nepatří. Také se sjezdové tratě čistí od kamenů, aby nedocházelo při lyžování k narušení skluznice. Dobrovolníci z řad veřejnosti, ale i třeba celé školní třídy se mohou přihlašovat na emailové adrese info@skijested.cz. Pro všechny, kteří přijdou uklízet budou připraveny rukavice, pytle na odpad a hlavní odměnou bude voucher na celodenní skipas a oběd.